Onze werkwijze

Dyslexie Maastricht is een uniek samenwerkingverband waarin 3 verschillende wetenschappelijke disciplines samengaan om zodoende tot een optimale diagnose en behandeling van dyslexie te komen. 

Waarom een samenwerkingsverband?

De nadruk ligt op samenwerking omdat ons insziens dat de enige remedie is voor het begeleiden en behandelen van dyslexie. De hoofdrolspelers in dit samenwerkingsverband zijn: het kind, de ouders, de school, en de hulpverleners. We stellen het kind centraal en proberen zijn of haar welbevinden als het belangrijkste uitgangspunt te zien.

Leden van het samenwerkingsverband zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en therapie van spraak- en taalstoornissen en dyslexie. De logopedisten zijn in het bijzonder van belang omdat ze kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van de factoren die met dyslexie samenhangen zoals fonologie en oproepsnelheid. De orthopedagoog/ psycholoog in het samenwerkingsverband zijn in staat de onderkennende en verklarende diagnose voor dyslexie te geven.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leesproces vast loopt, maar zijn er al wel risicofactoren te signaleren. Adequate begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.

Gedegen onderzoek in een tijdig stadium en behandeling door een gespecialiseerd logopedist kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan.

In het submenu vind u informatie omtrent diagnostiek en behandeling van dyslexie bij Dyslexie Maastricht.