Behandeling

Algemene uitgangspunten bij de behandeling/begeleiding:

 • Gebaseerd op een duidelijke probleemanalyse
 • Afstemming tussen ouders-leerkracht-en externe begeleiding
 • Taakgerichte aanpak; zoals automatiseren van kennis en procedures
 • Maar ook leren leren en leren gebruik te maken van compensaties
 • Aandacht voor motivatie en emotioneel welbevinden; vergroten van de motivatie zelf effectief en efficiënt te kunnen leren en problemen op te lossen (affectieve kant van het leren)

Vier belangrijke specifieke uitgangspunten voor de begeleiding:

 • Systematische opbouw
 • Zo klein mogelijke stappen
 • Elke stap of regel voldoende lang inoefenen
 • Medeverantwoordelijkheid geven aan leerling

Wij maken veelal gebruik van de volgende leerprincipes:

  • Meta-cognitie: leerling inzicht geven in de problematiek, door er over te praten en oplossingsstrategieën aan te reiken of zelf laten ontdekken
  • Strategische leren: Dit houdt in dat kinderen strategieën leren voor de planning, uitvoering en controle van leerprocessen zoals bijvoorbeeld ‘hoe schrijf ik de regelwoorden’; ‘hoe leer ik woorden’
  • Betekenisvol leren: Aansluiten bij de interesse van het kind; aansluiten bij de leerstof op school
  • Aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling

Een aantal behandelaars binnen het samenwerkingsverband zijn gecertificeerd met betrekking tot Connect lezen en Ralfi-lezen. Binnen het samenwerkingsverband wordt er ook veel aandacht gegeven aan de zogenaamde “voorschotbehandeling” , het versterken van de lees-en spellingvoorwaarden bij leerlingen van meestal groep twee.