Indicatiestelling

Het door ons gehanteerde beslisproces van indicatiestelling dyslexie
en dyslexiebehandeling, aan de hand waarvan wordt vastgesteld of er sprake is
van dyslexie en of behandeling noodzakelijk is, ziet er in schematische vorm als volgt uit: